Reciclatge

Publicador de continguts

Reutilització

Reutilització de l'aigua

La reutilització produeix aigua regenerada que s'utilitza per a usos diferents dels relacionats amb l'aigua de consum humà, com ara el reg, la neteja urbana de carrers i clavegueram, els usos industrials i ambientals. Aquesta aigua no requereix tenir una qualitat tan elevada com la de consum domèstic i, per tant, es converteix en una font alternativa i complementària que contribueix a la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua i a preservar les reserves de la que és potable.

El canvi climàtic és una oportunitat per replantejar el sistema global de gestió de l'aigua i en moments d'escassetat, aquesta consideració guanya en importància, però la reutilització hauria d'esdevenir una mesura permanent per optimitzar la utilització dels recursos disponibles.

A AGBAR reutilitzem anualment pràcticament 6 milions de metres cúbics d'aigua, l'equivalent a més de 2.300 piscines olímpiques.