Distribució i auditories hidràuliques

Publicador de continguts

Distribució i auditories hidràuliques

A AGBAR portem a terme una anàlisi estricta, un control i millores constants a la xarxa de distribució per aconseguir una gestió sostenible dels recursos hídrics. 

Hem implantat el telecontrol en els sistemes de distribució d'aigües i, d’aquesta manera, aconseguim el control remot i l'accés a la informació en temps real.

Balanços hídrics

Des d’Agbar facilitem els resultats de les auditories sobre l’eficiència hidràulica del servei de subministrament d’aigua, en compliment de la disposició addicional vint-i-sisena del Decret Legislatiu 3/2003 que estableix el deure de les entitats subministradores de dur a terme balanços hídrics en municipis amb més de cinc mil persones abonades.

Selecciona el teu municipi i consulta les auditories hidràuliques.