Clavegueram

Clavegueram - títol

Ecoservei, l’efecte d’actuar per un futur sostenible

 

L'aigua residual procedent dels diversos punts de consum va a parar a la xarxa de clavegueram, on també es recullen les aigües pluvials. Aquesta xarxa condueix l’aigua fins a les estacions depuradores d’aigües residuals.

AGBAR ha desenvolupat una innovadora metodologia de gestió de la xarxa de clavegueram, que té l’objectiu de respondre de forma eficient als reptes que planteja el canvi climàtic. L'ECOSERVEI de clavegueram incorpora els principis de l’economia circular alhora que implementa tecnologies adreçades a reduir significativament les emissions de CO2 i el consum d’aigua, optimitzar el servei i incrementar la transparència i, finalment, garantir la seguretat dels professionals d'AGBAR i de la ciutadania en general.

Clavegueram - icones 1

Planta y nube

 

Emissions 0

Gràcies a la metodologia de gestió
avançada i una flota de vehicles sostenible.

Rueda dentada

 

Energia 0

Ús d’energia verda  i
transició cap a l’autosuficiència.

Planta icono

 

Residu 0

Transformació dels
residus en recursos.

Clavegueram - icones 2

Pantalla icono

 

Indústria 4.0

Gestió intel·ligent dels actius, ús de
tecnologia i robòtica d’última generació.

Gota icono

 

Cada gota compta

Tecnologia puntera per
preservar el recurs: l’aigua.

Corazón y edificio icono

 

Al costat de les persones

Cap als 0 accidents. Millora de l’impacte del
servei en la ciutadania i fons de solidaritat.