Autoritzacions

Autorizaciones

Autoritzacions i ordre SEPA

 

Envia’ns el formulari d’autorització i delega així les teves gestions

Si necessites delegar tràmits i gestions sobre el teu contracte de subministrament, cal que habilitis la persona que autoritzaràs per fer les teves gestions.

 

Quin tipus d’autorització necessites?

 • Autorització general: Necessària per habilitar que una tercera persona no titular del contracte pugui fer aquestes gestions:
  • Sol·licitud de duplicats de factures
  • Gestions relacionades amb pagaments i regularització de deute
  • Actualització de dades per a l’enviament de factures
  • Canvi de dades bancàries per al cobrament
  • Tramitació de reclamacions
  • Actualització de dades de contacte, inclosos el telèfon i el correu electrònic
  • Activació de la factura digital

L’autorització estarà habilitada fins que tu, com a titular, ens comuniquis la denegació de l’autorització o fins que el contracte deixi d’estar a nom teu.

 • Autorització de contractació: Necessària per habilitar que una tercera persona pugui fer en nom teu una gestió puntual de contractació, com ara una alta, una baixa o un canvi de nom.

 

Com tramito l’autorització?

 1. Descarrega el tipus d’autorització que requereixis.
 2. Emplena-la amb les dades requerides i signa-la.
 3. Envia-la a través del Contacta adjuntant el document d’identitat de la persona titular del contracte i de la persona autoritzada.
 4. Especifica la sol·licitud que vols fer.

 

Envia’ns l’ordre SEPA per formalitzar la teva domiciliació bancària a

És necessària perquè la persona titular del compte bancari acrediti la propietat del compte i es formalitzi la domiciliació del pagament bancari dels rebuts del subministrament d’aigua.

 1. Descarrega l’ordre SEPA. A.
 2. Emplena-la amb les dades requerides i signa-la.
 3. Envia-la a través del Contacta especificant l’adreça del subministrament d’aigua i el número de contracte.