Sistemes de gestió i certificats

Política de gestió integrada AGBAR copia

Treballant cap a un desenvolupament sostenible
 

A AGBAR som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els següents principis:

 • Excel·lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament local
 • Desenvolupament de negoci sostenible

 

Per aconseguir aquest objectiu tenim dues polítiques: la Política de Gestió Integrada basada en els tres eixos del desenvolupament sostenible: social, ambiental i eficiència. I la Política de Seguretat i Salut.

Comptem amb certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i proveir d’un ambient de treball òptim i segur pels nostres empleats.

 • Certificacions de qualitat

  • Sistema de gestió de qualitat

   AGBAR disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que aporta valor a l'organització i proporciona un marc de referència per establir objectius en els següents àmbits del seu abast: 

   • L'abastament d'aigua potable i els serveis de gestió associats (compra, emmagatzematge, distribució, control de qualitat de l'aigua, manteniment, contractació, lectura de comptadors, facturació, cobrament i atenció al client).
   • La gestió de la xarxa de sanejament (manteniment, inspecció i rehabilitació).

   El Sistema de Gestió de la Qualitat a AGBAR està certificat segons els requisits de la norma  ISO 9001:2015.

  • Certificació de la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge

   Els laboratoris de AGBAR estan acreditats sota la norma ISO 17025, que garanteix als usuaris i als consumidors, que la qualitat i la seguretat dels seus assajos i serveis, és avaluada per organismes competents i perfectament qualificats. Aquesta norma certifica que els laboratoris d’assaig i/o calibració poden garantir als seus clients la seva confiança i capacitat tècnica per dur a terme analítiques.


   Fitxer Certificat Acreditació Laboratoris

  • Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments

   La norma ISO 22000 sobre sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària especifica els requisits que ha d’establir una organització per demostrar la seva capacitat de controlar els perills relacionats amb la innocuïtat dels aliments.
   L'aplicació de la metodologia establerta en la norma ISO 22000 constitueix el compromís de SGAB d’adoptar mesures preventives, amb una gestió global del risc, en totes les etapes de la xarxa de subministrament fins al consumidor final, front a les actuals mesures correctives derivades de l'aplicació de la normativa vigent, el Reial decret 03/2023.


   El Sistema de Gestió de la Innocuïtat alimentària a SGAB està certificat segons la norma ISO 22000.

 • Certificació medi ambiental i energètica

  • Certificació medi ambiental ISO 14001

   La certificació del sistema de gestió medi ambiental segons la norma ISO 14001, representa la verificació independent i periòdica per part d’un organisme extern que AGBAR compleix estrictament els requisits legals medi ambientals aplicables en la prestació del servei, així com el seu compromís explícit amb la societat i l’entorn, de prendre totes les mesures que siguin necessàries per respectar la biodiversitat i prevenir la contaminació.


   Fitxer certificació ISO 14001

  • Certificació del Sistema de Gestió Energètica

   La certificació del sistema de gestió de l'energia sota la norma ISO 50001, permet millorar l'eficiència, els costos relacionats amb l'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, integrant-los en el procés de millora contínua de la companya, assegurant que els processos es desenvolupen generant un ús de l'energia eficient i sostenible.


   Fitxer certificació ISO 50001

 • Certificació de la seguretat i la gestió de riscos

  • Continuïtat del negoci

   La norma ISO 22301 sobre el sistema de gestió de la continuïtat del negoci estableix protocols d'actuació davant dels incidents disruptius que puguin afectar la continuïtat del servei ofert o a la població en general.

   Fitxer certificación ISO 22301

  • Seguretat i salut laboral

   AGBAR disposa d’un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral, mitjançant el qual s'assegura la millora contínua en l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors, així com el compliment amb la reglamentació vigent.
   Això contribueix a crear un ambient de treball adient, amb condicions de treball justes, on els treballadors poden desenvolupar la seva activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.


   El Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral a AGBAR està certificat segons la norma ISO 45001 (Anexo).