Política de gestió integrada

Política de gestió integrada AGBAR copia

Treballant cap a un desenvolupament sostenible
 

A AGBAR som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els següents principis:

 • Excel·lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament local
 • Desenvolupament de negoci sostenible

 

Per aconseguir aquest objectiu tenim una Política de Gestión Integrada basada en els tres eixos del desenvolupament sostenible: social, ambiental i eficiència.

Comptem amb certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i proveir d’un ambient de treball òptim i segur pels nostres empleats.

 • Certificacions de qualitat

  • Certificació de la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge

   Els laboratoris de AGBAR estan acreditats sota la norma ISO 17025, que garanteix als usuaris i als consumidors, que la qualitat i la seguretat dels seus assajos i serveis, és avaluada per organismes competents i perfectament qualificats. Aquesta norma certifica que els laboratoris d’assaig i/o calibració poden garantir als seus clients la seva confiança i capacitat tècnica per dur a terme analítiques.


   Annex tècnic amb els procediments acreditats.

   Certificat Acreditació Laboratoris

 • Certificació de la seguretat i la gestió de riscos

  • Seguretat i salut laboral

   Agbar disposa d’un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral, mitjançant el qual s'assegura la millora contínua en l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels professionals, així com el compliment amb la reglamentació vigent.
   Això contribueix a crear un ambient de treball adient, amb condicions de treball justes, on els professionals poden desenvolupar la seva activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.


   El Sistema de Gestió de Seguretat i Salut Laboral a AGBAR està certificat segons la norma ISO 45001 (Annex).