Condicions generals de contractació

Condicions generals de contractació

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació sobre la pròpia activitat, AGBAR ha decidit difondre, a través d’Internet, determinada informació sobre la els processos de contractació que realitza.

En aquest apartat AGBAR podrà incloure qualsevol dada o informació que consideri rellevant en relació a l’activitat recollida en el contracte ja sigui: marc contractual general, condicions generals, requisits mínims per poder ser contractista de la societat, procediments de contractació en curs i la documentació  vinculada a aquests, i en general qualsevol informació que consideri d’utilitat general o sigui rellevant , com per exemple: punts de contacte i canals de comunicació que puguin utilitzar-se per relacionar-se amb la societat a efectes de contractació