Control de la qualitat de l’aigua

Control qualitat de l'aigua

Cuidem la qualitat de la teva aigua

Garantir la qualitat de l'aigua és el nostre principal objectiu

 

Hem desenvolupat un Pla de Control Analític Anual consensuat amb l'Autoritat Sanitària, en el qual s'estableix la freqüència de les anàlisis i els diferents paràmetres a analitzar, assegurant el total compliment de la legislació (Reial Decret 902/2018, que modifica el Reial Decret 140/2003 on s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà; el Reial Decret 865/2003, que regula els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·la i el Pla de Vigilància i Control Sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya).

A AGBAR treballem per garantir la salubritat, qualitat i netedat de l'aigua. Per això, complim amb tots els requisits higiènic-sanitaris establerts per la legislació vigent, amb la finalitat de protegir la salut de les persones.

Totes les analítiques es realitzen en laboratoris externs certificats, i això garanteix els màxims estàndards de fiabilitat pel que fa als resultats obtinguts. Aquests resultats són posteriorment introduïts en el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC).

Paràmetres a analitzar

Paràmetres a analitzar

Anàlisi de control en diferents punts del proveïment (xarxa i dipòsits)

Permite determinar los caracteres fisicoquímicos, organolépticos y microbiológicos del agua

Anàlisi completa de la xarxa i dipòsits

Se analizan los 53 parámetros legislados y que incluyen microorganismos, parámetros físico-químicos, organolépticos y radiológicos

Anàlisi de radioactivitat

En cumplimiento del Real Decreto 314/2016, se lleva a cabo el control radiológico del agua mediante el análisis de dosis indicativa total (media del nivel de exposición global a la radiactividad a través del agua consumida durante un año)

Editor de continguts