Indicadors de sostenibilitat ambiental

Indicadors de sostenibilitat ambiental - títol

Cuidant el que tenim a prop, construïm un futur sostenible

 

A AGBAR sabem que en la gestió del cicle de l'aigua els petits detalls compten. I que per afrontar els reptes mediambientals del futur, cada acció que fem en els més de 260 municipis en què operem suma.

Indicadors de sostenibilitat ambiental - icones 1

 

Gràcies a la cogeneració del biogàs i les instal·lacions fotovoltaiques en funcionament, en el 2020 hem generat 21.135.618 kWh d’energia verda, l’equivalent a l'electricitat consumida per 6.039 llars. Estem mitigant 4.673 t CO2/any a l'atmosfera, l'equivalent a una població de 9.346 arbres autòctons mediterranis.

 

Amb la implantació d'iniciatives d'eficiència energètica a les nostres instal·lacions: substitució de bombes d'elevació en l'abastament i sistemes intel·ligents de control de l'aireació en sanejament, hem reduït 252.160 kWh/any el consum elèctric mitigant 74,33 t CO2/any a l'atmosfera, l'equivalent a una població de 149 arbres autòctons mediterranis.

 

A les nostres estacions depuradores d’aigües residuals hem valoritzat 12.950 tones de residus sòlids, el 42% dels residus generats.

Indicadors de sostenibilitat ambiental - icones 2

 

Amb la implementació de vehicles sostenibles a la flota, al 2020 vam mitigar 531 tones de CO2 a l’atmosfera, l'equivalent a una població de 1.062 arbres autòctons mediterranis. I gràcies a la compra d’energia verda reduïm 16.226,38 tones de CO2 a l’any, l’equivalent a una població de 32.452 arbres autòctons mediterranis.

 

El 2020 hem reutilitzat 4,98 milions de m3 d'aigua, l'equivalent a 1.910 piscines olímpiques, per a reg agrícola i de zones verdes, neteja de carrers i usos ambientals.

 

En el curs 2018/2019, 4.246 alumnes de primària han participat en una sessió del programa d’educació ambiental Aqualogia i 3.200 persones (adults i joves) han visitat les instal·lacions del cicle de l'aigua que gestionem.