Dades significatives

Dades significatives

A AGBARgestionem la teva aigua

A AGBAR gestionem el servei d’aigua potable de 223 municipis, en els quals distribuïm gairebé 156 milions de metres cúbics anualment a una població de més d’1,8 milions de persones.
L’equip humà format per més de 900 persones compta amb la tecnologia més avançada i realitza una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients així com per dur a terme un ús sostenible dels recursos d’aigua disponibles.

 • Magnituds rellevants del 2017

  Magnitud  Valor
  Nº d'abonats 888.597
  Nº d'habitants 1.887.009
  Nº de municipis on gestionem el servei d'aigua potable 223
  Nº de municipis on gestionem el clavegueram 73
  Nº d'oficines d'atenció al client 110
  m3 d'aigua tractada a les ETAPs 27.109.580 m3
  Km de xarxa d'aigua potable 13.369 km
  m3 d'aigua subministrada 155.921.081 m3
  Estacions de bombament d'aigua potable 672
  Estacions de bombament d'aigües residuals 150
  Km de xarxa de clavegueram 3.530 km
  m3 d'aigua depurada 6.427.622 m3
  m3 d'aigua regenerada 5.618.861 m3
  Nº de dipòsits en explotació 1.104
  Capacitat total dels dipòsits 995.283 m3
  Nº de pous en explotació 534