Publicador de continguts

Fem un consum responsable de l’aigua davant l’alerta per sequera

Demanem la col·laboració ciutadana per fer un consum responsable de l’aigua davant la situació de sequera a l’Alt Empordà i a l’Anoia, provocada pel descens continuat de les reserves d’aigua, lligat a la manca de pluges.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’estat d’alerta per sequera hidrològica en diversos municipis de l’Alt Empordà que s’abasteixen de l’aqüífer del Fluvià Muga i en municipis de l’Anoia que s’abasteixen de l’aqüífer del Carme – Capellades. Així doncs, ha determinat diverses mesures que afecten el consum ciutadà amb l'objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera i alentir el descens de les reserves.

La reserva d'aigua subterrània a l’Alt Empordà està per sota dels 16 metres sobre el nivell del mar (concretament avui se situa al voltant dels 15,4 metres) i l'aqüífer del Carme - Capellades també es troba en nivells baixos (per sota dels 323 metres sobre el nivell del mar), segons l’ACA. Per això, s’estableixen les següents limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable.

En relació amb els usos urbans, existeixen dos tipus d'afectacions:

Limitacions particulars per a determinats usos urbans que han d'acomplir tots els municipis d’aquesta unitat d’explotació, com són les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’omplir fonts ornamentals, la neteja de carrers, la limitació d’omplir piscines, etc.

Limitació del consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Tots aquells municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus, tal com es detalla a continuació:

 • Reg agrícola: 25%.

 • Usos ramaders: 10%.

 • Usos industrials: 5%.

 • Usos recreatius que impliquin el reg: 30%.

 • Altres usos recreatius: 5%.

En aquest enllaç de l’ACA, es pot consultar la informació sobre l’Alt Empordà i, en aquest altre enllaç, la informació sobre l’Anoia.

És en aquest sentit que proposem diversos consells per preservar aquest recurs essencial i garantir el subministrament d’aigua per a la present i les futures generacions. Així doncs, animen a actuar amb petits gestos sostenibles per aplicar des de casa, que estalvien grans quantitats d’aigua, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania i cuidar el planeta.

 

Consells per estalviar i reutilitzar l’aigua:

 • Si tanques l’aixeta mentre t’ensabones les mans, passaràs de consumir 16 litres a 2 litres; i si ho fas mentre et raspalles les dents i fas servir un got per glopejar, el consum de 30 litres el reduiràs a 1 litre.

 • Si prens una dutxa curta en comptes de banyar-te i tanques l’aixeta mentre t’ensabones, passaràs de consumir 200 litres a 60 litres.

 • Pots instal·lar un sistema que reculli les aigües grises de la dutxa, banyera, rentadora, rentaplats, i les aprofiti per a la cisterna del vàter.

 • Utilitzaràs la meitat d’aigua si prems el botó de mitja descàrrega de la cisterna.

 • Arregla les aixetes i cisternes que degoten, perquè poden perdre fins a 30 litres diaris, i vigila les fuites.

 • Posa un airejador d’aixeta que barreja l’aigua amb aire i gasta menys.

 • Si fas servir un rentaplats de baix consum amb un programa d’estalvi, reduiràs el consum de 100 litres a 15 litres.

 • Amb una rentadora de baix consum, si fas servir un programa d’estalvi i la poses quan estigui plena, passaràs de consumir 200 litres a 75 litres.

 • Si aprofites l’aigua de cuinar les verdures per regar, reduiràs 2 litres d’aigua.

 • Regar el jardí pot suposar un consum de 60 litres si regues al matí o al vespre per evitar l’evaporació, tens plantes autòctones que s’adaptin al clima i si reculls l’aigua de la pluja per regar.

 • Pots passar d’usar 500 litres d’aigua a 50 litres si no neteges la terrassa amb la mànega.

 

Consum responsable de l'agua

 

Consulta més consells a: https://www.agbarclients.cat/ca/consells-estalvi