Lege oharra eta web-orriko pribatutasuna

LEGEZKO OHARRA

 • Webgunearen legezko oharra

  1. Webgunearen titulartasuna

  Webgune honen gaineko ardura (aurrerantzean, “”). Espainiar nazionalitateko sozietate bat da, eta horren IFZ da. Merkataritza-erregistroan erregistratuta dago: . Sozietateak helbide hau du: .

  Hauek dira arduradunarekin harremanetan jartzeko datuak:

   

  2. Webgunea erabiltzeko baldintza orokorrak

  Legezko ohar honen bitartez (aurrerantzean, 'Baldintza orokorrak' edo 'Oharra'), eb-orrirako ('Web-orria' edo 'Webgunea') sarbidea eta erabilera arautzen da.

  Web-orrira sartzen den edonor 'Erabiltzailetzat' hartuko da, eta unean-unean indarrean dauden Baldintza orokorrak bete beharko ditu.

  Baliteke Webgunean eskainitako zenbait zerbitzuen erabilerak berezko baldintza partikularrak izatea, kasuan kasu Ohar hau ordezkatzen, osatzen edota aldatzen dituztenak. Zerbitzuak erabili aurretik, Erabiltzaileak arretaz irakurri behar ditu baldintza partikularrak, baita horiek onartu ere.

  Web-orriaren hartzaileak adinez nagusiak diren Erabiltzaileak dira. ren zerbitzuekin lotutako informazioa hartzen du barne, konpainiaren bezeroentzat edo etorkizuneko bezeroentzat interesgarria izan daitekeena.

  Web-orriaren bidez, zenbait kudeaketa online egin daitezke. Web-orriaren bidezko izapide oro nork bere izenean egin behar du, eta ziurtatu behar da kasuan kasu ematen den informazioa legezko bitartekoak baliatuz lortu dela eta Erabiltzailearen benetako egoerarekin bat datorrela.

  Izapideak hirugarrenen izenean egitea onartuko da, kasu hauetan:

  • Titularraren berariazko baimena duenak.
  • Pertsona juridikoen ordezkariak eta harremanetarako pertsonak, behar bezala egiaztatuak.
  • Elkargoetako kide diren Finka-administratzaileak, jabekideen komunitateen eta beste bezero batzuen izenean dihardutenak.

  Debekatuta dago Webgunea legez kanpoko helburuetarako edo ri edo edozein hirugarreni kalte egiteko erabiltzea. Webgunea erabiltzen denean, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ren edota besteren irudia, interesak edota eskubideak kaltetu, Webgunea kaltetu, baliogabetu edo gainkargatu, edo Webgunearen erabilera arrunta eragotz lezakeen ekintzarik ez egiteko.

  k birusak hautemateko bidezkoak diren segurtasun-neurriak hartzen ditu; nolanahi ere, Erabiltzaileak jakitun izan behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak eta, beraz, k ezin duela bermatu Erabiltzailearen sistema informatikoetan edo horren agiri elektroniko eta fitxategietan alterazioak eragin ditzakeen birusik edo bestelako elementurik ez egotea.

  k Webgunearen egitura eta diseinua edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko eskubidea du, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteari buruzko araudiaren eta aplikagarri diren beste arau batzuen ondoriozko betebeharrak baztertu gabe.

   

  3. Jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak

  Jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide guztiak eta Webguneko informazio guztia (irudiak, diseinu grafikoak, iturri-kodea, diseinua, nabigazio-egitura, datu-baseak eta bertako beste edozein eduki) ren jabetzakoak dira, edo horiek erabiltzeko behar adina eskubide ditu.

  Webgune hau eta horren edozein eduki, elementu eta, bereziki, erabilera, ustiatze, banatze, eraldatze eta komunikazio publiko eskubide renak izango dira une oro eta esklusiboki, jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide horiei dagokienez legeak aurreikusitako indarraldian eta mundu osorako, horren edukien, elementuen eta Erabiltzaileak sortu edota editatutako gainerako materialen edozein hobetze, egokitze, itzultze edota perfekzionatze barne. Erabiltzaileak ezingo ditu erabili k erregistratutako markak, izen komertzialak, “know-how”-a edota ren bereizgarri den beste edozein zeinu, horren aldez aurreko berariazko baimenik gabe.

  Erabiltzaileak ezingo du informazio hau aldatu edo erreproduzitu, ez guztiz ez zati batean ere, ren aldez aurreko berariazko baimenik gabe. Izaera adierazlez eta ez mugatzailez:

  1. Erabiltzaileak ez du baimenik “copyright”-a, ren eskubideen gainerako identifikazio-datuak eta edozein babes-mekanismo ezabatzeko, saihesteko edo manipulatzeko.
  2. Erabiltzaileak ez du baimenik Web-orriko informazioa gordetzen duten datu-baseak desmuntatzeko, deskonpilatzeko edo inbertitzeko. Webgunearen informazio guztia egile-eskubideekin babestuta dago. Webgune honetako informazioa baimenik gabe erabiltzen edo saltzen bada, edo ren Jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak urratzean badira, legez finkatutako erantzukizunak sortuko dira. Webgunean agertzen diren markak (zeinu bereizgarriak eta logoak) ren titulartasun esklusibokoak dira, eta behar bezala erregistratuta edo erregistratze-prozesuan daude. Agiri honetan edo Webgunean agertzen diren beste Produktu, Zerbitzu eta Konpainien izenak horien legezko jabeek erregistratutako markak edo bestelako zeinu bereizgarriak izan daitezke.

   

  4. Bermeen eta erantzukizunen salbuespenak

  k ez du erantzukizunik izango Web-orriko edukiak erabiltzearen ondorioz sortzen diren kalteen gainean, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko arau aplikagarrietan besterik xedatzen ez bada behintzat. Bereziki, k ez du erantzukizunik izango Webgune honetako edukien eta esteken egoeraren gainean, Erabiltzailea hirugarrenek kudeatutako beste webgune edo web-orri batzuetara eramaten badute. k ez du erantzukizunik webgune eta web-orri horien edukien eta egoeraren gainean. Webgune edo web-orri horietara Webgune honen bitartez iristeak ere ez dakar k eduki horiek gomendatu edo onartzen dituenik. k ez du erantzukizunik bere zentro-zerbitzariaren zerbitzu-hutsen ondoriozko zeinahi kalteren gainean, ezta komunikazio-sareen, nabigatzaileen bertsio ez optimizatuen funtzionamendu kaskarraren edo horien erabileraren ondoriozko arazoen gainean ere. Webgunerako sarbidea eta bertan dagoen informazioaren balizko erabilera hori egiten duenaren erantzukizuna baino ez da. k ez du erantzungo sarbide horren edo informazioaren erabileraren ondoriozko kalte edo galeren gainean. ez da izango egon litezkeen segurtasun-akatsen erantzule, ezta Erabiltzailearen softwareetan eta sistema informatikoan zein bertan gordeta dauden fitxategi edo dokumentuetan sor daitezkeen kalteen erantzule ere, Web-orriko zerbitzuetara eta edukietara konektatzeko erabilitako Erabiltzailearen ordenagailuan birusak egotearen ondorioz, nabigatzaileak gaizki funtzionatzearen ondorioz edo horren bertsio ez eguneratuak erabiltzearen ondorioz. Erabiltzailearen ardura izango da programa informatiko kaltegarriak hautemateko eta desinfektatzeko tresna egokiak edukitzea.

   

  5. Hiperestekak eta gune estekatuak

  Erabiltzaileak hiperesteka edo estekak egiteko gailu tekniko bat finkatu nahi badu bere webgunetik ren Web-orrira, ren idatzizko baimena eskuratu beharko du aldez aurretik. Hiperesteka finkatzeak ez dakar, inolaz ere, ren eta Hiperesteka edukiko duen webgune edo web-orriaren jabearen artean harremanik egotea, ezta k eduki edo zerbitzu horiek onartu edo onestea ere. Nolanahi ere, k bere webgunerako edozein hiperesteka noiznahi debekatu edo baliogabetzeko eskubidea du, bereziki hiperesteka duen webgunearen jarduera edo edukiak legezkoak ez badira.

  Webgunean, Erabiltzaileak eskura ditu, bertan bilatzeko eta bertan sartzeko bakarrik, Interneteko, Hiperesteketako edo estekak egiteko gailu teknikoetako (adibidez, estekak edo botoiak), direktorioetako edo Erabiltzaileari hirugarrenen edo hirugarrenek kudeatutako gune edo atarietan (Gune estekatuak) sartzeko aukera ematen dioten tresnetako informazioa, edukiak eta zerbitzuak. k ez ditu bere aldetik edota hirugarrenen bidez Gune estekatuetako informazioa, edukiak eta zerbitzuak eskaintzen edo komertzializatzen, eta ez ditu edukiak eta zerbitzuak onartzen, ikuskatzen edo kontrolatzen, inolaz ere, ezta bertako edozein motatako material ere; Erabiltzaileak hartuko du bere gain horietan nabigatzearen gaineko erantzukizun osoa.

  Gune estekatuak egoteak ez dakar, inolaz ere, horien arduradun edo titularrekin akordioak formalizatzea, ezta k adierazpenak, edukiak edo hornitutako zerbitzuak gomendatzea, sustatzea edo horiekin identifikatzea ere.

   

  6. Lege aplikagarriak eta jurisdikzioa

  Espainiako legeek arautuko dituzte baldintza orokor hauek. Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko araudian besterik adierazi ezean, k eta Erabiltzaileak egokituko litzaiekeen beste edozein eskumeni berariaz uko egiten diote, eta Epaitegi eta Auzitegietara jo beharko dute, Webgunearen zerbitzu ematearen, horren zerbitzu eta edukien, zein hemen ezarritakoaren interpretazioaren, aplikazioaren, betetzearen edo ez-betetzearen inguruan sor litezkeen kontuetarako.

 • Web-orriaren pribatutasun-politika

  1. Zer xede du Datu pertsonalak babesteko politika honek?

  Politika honen xedea ren web-orriaren (aurrerantzean, “Webgunea” edo “Web-orria”) eta Bulego birtualaren (Bulego birtualaren esteka) bidez, inprimakiak edota cookieak baliatuz, ematen dizkiguzun edo jasotzen ditugun datu pertsonalak eskuratu, tratatu eta babesteko modua azaltzea da, aske eta borondatez erabaki dezazun zure datuak tratatzea nahi al duzun.

  Web-orrian, hirugarren entitateek kudeatzen dituzten plataforma eta web-orrietara jotzeko estekak daude. Haietan, taldeko enpresa guztiek eskaintzen dituzten zerbitzuak daude, eta ere talde horren barnean dago. Web-orri bakoitzak bere Pribatutasun-politika du, eta, hartan, datuak tratatzeaz arduratzen den entitateari eta xedeei buruzko informazio xehea dago.

   

  2. Nor da web-orri honen bidez biltzen diren datuen tratamenduaren Arduraduna?

  Web-orri honen bidez biltzen diren datu pertsonalen tratamenduaren gaineko ardura (aurrerantzean, ) du bere gain, zeinaren egoitza soziala dagoen eta IFZ zenbakia duen.

   

  3. Zer datu biltzen ditu k Webgune honen bitartez eta zertarako erabiltzen dira? Zer oinarri du legitimazioak? Cookiei buruzko politikan.

  Ez da zertan datu pertsonalik eman web-orrira sartzeko eta horren ataletan zehar nabigatzeko. Alabaina, nabigazioarekin lotutako informazio-mota zehatza bilduko dugu zure ekipoan instalatutako cookien bidez; dena den, informazio horrekin ezingo dugu Erabiltzailea beti identifikatu. Ikusi xehetasunak Cookiei buruzko politikan, mesedez.

  Web-orriaren Erabiltzaileak zenbait kudeaketa egin ditzake, eta, horretarako, bere datu pertsonalak tratatu behar dira:

  (i) Bezeroa izatea edo gure sisteman erregistratuta egotea beharrezkoa ez den kudeaketak; adibidez: hitzordua eskatu; kexak aurkeztea; iruzurren eta bide publikoan edo higiezinen batean gertatutako matxuren berri ematea; erreklamazioak egitea, eta kontsultak egitea.

  Zer kudeaketa egin nahi duzun, eta horri ongi erantzute aldera, baliteke identifikatzeko datuak (izen-abizenak eta, zenbaitetan, NANa), harremanetan jartzeko datuak (helbidea, telefono-zenbakia eta posta elektronikoko helbidea, eskaera zein denaren arabera) eta beste datu batzuk eskatzea, eskaerarekin lotuta daudenak; esate baterako, iruzurra edo matxura zer helbidetan detektatu den.

  • Zure datuak atzitutako eta osatutako inprimakian jasotzen duzun eskaerari erantzuteko xedearekin tratatuko dira.
  • Legitimazioaren oinarria datuak ematen dituen Erabiltzailearen baimena da, hura borondatez jartzen baita rekin harremanetan. Baimena kasu orotan ezezta daiteke, atzeraeraginezko ondoriorik gabe; alegia, baimena ezeztatuz gero, horrek ez die eragingo jada izapidetuta dauden eskaerei.

  (ii) Web-orrian egiten diren kudeaketak, bezero edo zerbitzuaren harpidedun gisa alta ematea xede dutenak; adibidez: hargunea eskatzea, alta emateko eskatzea, izena aldatzea edo aldez aurreko kontratu batean subrogatzea.

  Zer kudeaketa egin nahi duzunaren arabera, eta horri ongi erantzute aldera, baliteke eskatzea identifikatzeko datuak (izen-abizenak eta NANa), harremanetan jartzeko datuak (helbidea, telefono-zenbakia eta posta elektronikoko helbidea, eskaera zein denaren arabera), hornidura edo titulartasun-aldaketa eskatzen duzun higiezinaren datuak (jabetzako eskriturak, katastroko erreferentzia, alokairu-kontratua), ordezkaritzari buruzko datuak (ahalordea, beste pertsona bat edo pertsona juridiko bat ordezkatzen baduzu) edo datu ekonomikoak (ordainagiriak helbideratzeko banku-informazioa).

  • Zure datuak zerbitzuaren bezero gisa eman beharreko alta kudeatzeko tratatuko dira.

  Zerbitzuaren bezero izateko xedez Hidraliarekin harremanetan jartzen diren erabiltzaileek beren datuen tratamenduari buruzko informazio gehiago aurkituko dute Zerbitzuaren bezeroen eta erabiltzaileen datuak babesteko politikan.

  (iii) Erabiltzailea zerbitzuaren bezero edo harpidedun izatea edo kontratuaren titularrak baimena ematea beharrezkoa den kudeaketak; adibidez: autoirakurketa osatzea, fakturak online ordaintzea...

  Ematen diren datuak kudeaketa egiteko asmoz tratatuko dira, zure kontratu-espedientearen esparruan, eta ematen den zerbitzuari dagozkion ordainagiriak prestatze aldera.

  Fakturen onlineko ordainketa kudeatu behar izanez gero, rekin lan egiten duten hirugarren entitateek kudeatutako web-orrietara (onlineko bankua) eramango zaitu prozesuak.

  k zure datuak tratatzen ditu horiek ematen dituen Erabiltzailearen baimena oinarritzat hartuta, hura borondatez jartzen baita rekin harremanetan.

  (iv) Web-orriko “Bulego birtualean” edo ”Bezeroen eremuan” erregistratzea dakarten kudeaketak: Bulego birtualaren bidez, bezeroek kontratu-espedienteko datuak eskuratu ditzakete eta, horrez gain, datuak alda ditzakete (harremanetarako datuak eta banku-informazioa, kontuaren titularra bada), dagokion aldiko irakurketa sar dezakete, faktura elektronikoa aktiba dezakete, fakturen kopiak eska ditzakete eta 12 tanta plana aktiba dezakete, besteak beste.

  Bulego birtualean erregistratzeko, Erabiltzaileak zerbitzuaren bezero edo harpidedun izan behar du, eta erregistratze-prozesuaren hasieran agertzen diren Erabilera-baldintzak onartu behar ditu.

  k sinatutako kontratu-harremana kudeatzeko. ko bezeroek datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazio gehigarria eskura dute Zerbitzuaren bezeroen eta erabiltzaileen datuak babesteko politikan.

   

  4. Hirugarren batek edo enpresa baten izenean eginiko izapideak, eta Finka-administratzaileek eginiko izapideak.

  Oro har, Web-orriaren Erabiltzaileak hura titularra den datu pertsonalak soilik emango ditu inprimakien bidez. Dena den, Erabiltzaileak hirugarren baten datuak eman ahal izango ditu, baldin eta (i) datuak legezko bide bati jarraituz eskuratu baditu, eta (ii) horrek eragiten dion pertsonak baimena eman badio erabiltzaileari, eta erabiltzaileak izapidearen edo kontsultaren berri eman badio, hala dagokionean.

  Web-orriaren bidez egiten diren izapideak edo kontsultak bere izenean egin behar ditu Erabiltzaileak. Salbuespen gisa, kudeaketak hirugarrenen izenean egin ahal izango dituzte honako hauek:

  • Titularraren berariazko baimena duenak.
  • Pertsona juridikoen izenean diharduten ordezkariek edo harremanetarako pertsonek.
  • Elkargoetako kide diren Finka-administratzaileek, jabekideen erkidegoen eta beste bezero batzuen izenean dihardutenean.

  Ordezkarien, harremanetarako pertsonen eta Finka-administratzaileen datu pertsonalak legezko interesa oinarri hartuta tratatuko dira (3/2018 Lege Organikoak, Datu pertsonalak babestekoak eta eskubide digitalak bermatzekoak, bere 19. artikuluan xedatutakoari jarraikiz), hirugarren baten izenean eginiko eskaera kudeatzeko besterik ez.

  Ematen diren datu pertsonalak hirugarren batenak badira, datu horiek ematen dituenak ziurtatzen du Pribatutasun-politika honen berri eman diola hirugarrenari, eta haren baimena duela datuak ri emateko, aipatu diren xedeetarako. Era berean, emandako datuak zuzenak direla eta eguneratuta daudela ziurtatzen du, eta hura izango da betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitekeen zuzeneko zein zeharkako kalte ororen erantzule.

   

  5. Nork atzitu ditzake ri webgune honen bitartez emandako datuak?

  k zerbitzu-emaileak baliatzen ditu kontratuko zeregin batzuk gauzatzeko; hala badagokio, gerta daiteke erabiltzaileen datuak eskuratu behar izatea, eskatzen den kudeaketa egiteko. Zerbitzu-emaileak Tratamenduaren arduraduntzat hartzen dira, eta ren argibideei jarraituz baino ez dituzte datu pertsonalak tratatuko. Erabiltzailearen datu pertsonalak ez dituzte erabiliko, inolaz ere, Politika honetan zehaztutakoak ez diren helburu propio edo bestelakoetarako.

  Zerbitzua eraginkorra izan dadin, gure hornitzaileetako batzuk Europako Ekonomia Erkidegotik (EEE) kanpo daude, edo, EEEn egonik ere, informazioa partekatzen dute handik at dauden beste entitate batzuekin. k hau ziurtatzen du:

  • Transferentziak egiten diren herrialdeei dagokienez, Europako Batzordeak adierazi du Europakoa bezainbesteko babes maila ematen dutela.
  • Egokitasun-adierazpena ez dagoen kasuetan (gaur egun, transferentziak zenbait herrialdetara egiten dira egoera horretan; adibidez, AEBetara), Batzordeak onartutako ereduzko kontratu-klausulak sinatu dira.

  Informazio horren berri izan nahi baduzu, jo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren web orrira: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

  Informazio gehiago nahi baduzu, jarri harremanetan datuen babeserako ko ordezkariarekin.

   

  6. Nori helarazten dizkiogu zure datuak?

  , interes legitimoan oinarrituta, bere datu pertsonalak transmiti ditzake bere taldearen barruan, administrazio-helburuetarako. (DBEOko 48 kontuan hartuta).

  Aurreko salbuespenetik at, ez die hirugarrenei helarazten webgune honen bidez bildutako zure datu pertsonalak, zuk berariaz baimentzen ez baduzu edo lege-betebehar bat betetzeko ez bada.

  Zure baimena behar denean datu pertsonalak hirugarrenei helarazteko, informazioa emango dizugu tratamenduaren xedeari, helaraziko diren datuei eta zure datu pertsonalen lagapen-hartzaile posibleen nortasunari edo jarduera-sektoreei buruz.

  Kasu batzuetan, bezero izan edo ez, baliteke k erabiltzaileen datuak helarazi behar izatea zerbitzuen edo zerbitzuarekin lotutako tributuen titularrak diren Administrazio eskudunei, hala eskatzen zaionean, edo eskaerari edo kontsultari erantzuteko helarazi behar zaizkionean, edo iruzur bat judizialki kudeatu behar denean.

  Zehatz-mehatz, k bezeroen datu pertsonalak helarazi behar dizkie Administrazio jakin batzuei, Zerbitzuaren bezeroen eta erabiltzaileen datuak babesteko politikako.

   

  7. Zenbat denbora gordetzen ditugu zure datuak?

  Bezeroen datuak gordeko dira kontratu-harremana indarrean dagoen bitartean, hura modu egokian kudeatze aldera. Harreman hori amaitutakoan (ordaintzeko dauden ordainagiriak kobratzeko operatiboaren epeak igarota eta zerbitzua dela-eta sortutako gatazkak ebatzita), zure datuak behar bezala gorde beharko ditugu beste aldi batez, emandako zerbitzuen edo eginiko tratamenduen ondoriozko edozein erantzukizun egon daitekeen bitartean.

  Beste kudeaketa batzuetarako (kontsultak, iruzurren berri ematea...) emandako datuak, bezeroei ez dagozkienak, eskaera kudeatzeko behar bezain luze gordeko dira, baita beste aldi batez ere, eskaeraren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunak direla eta.

  Merkataritza-komunikazioak jasotzeko baimena eman baduzu, datuak gordeko ditugu harik eta eskaintzak ez dituzula jaso nahi adierazten diguzun arte, baita gurekiko kontratu-harremana amaitzen denean ere.

   

  8. Zer eskubide dituzu datuen babesa dela eta? Nola gauzatu ditzakezu?

  Baimena eman baduzu, Lege horrek adierazten du edozein unetan atzera egin dezakezula eta, halaber, eskubide hauek gauzatu ditzakezula datuen babesaren harira:

  ESKUBIDEA

  EDUKIA

  Eskuratzea

  ren datu-baseetan zer datu pertsonal dauden ikusi jakin ahal izango duzu.

  Zuzentzea

  Datu pertsonalak aldatu ahal izango dituzu, okerrak badira edo osorik ez badaude.

  Ezabatzea

  Zure datu pertsonalak ezabatzeko eska dezakezu.

  Aurka egitea Zure datu pertsonalak helburu jakin baterako ez erabiltzeko eska dezakezu.

  Tratamendua mugatzea

  Zure datuen tratamendua mugatzeko eska dezakezu, kasu hauetan:

  -Zure datuen zehaztasunaren aurkaratzea egiaztatzen den bitartean.

  -Tratamendua legez kanpokoa bada, baina zure datuak ezabatzearen aurka bazaude.

  -k zure datuak tratatzeko beharrik ez duenean, baina zuk behar badituzu erreklamazioak egiteko edo horien defentsa egiteko.

  -Zure datuen tratamenduaren aurka bazaude interes publikoko misio bat betetzeko edo legezko interes bati erantzuteko, tratamendurako legezko arrazoiak zure arrazoiei gailentzen bazaizkie.

  Eramangarritasuna

  Ematen dizkiguzun datu pertsonalak formatu elektronikoan jaso ahal izango dituzu, baita beste arduradun bati helarazi ere.

   

  Eskubide horiek gauzatzeko edo emandako baimena ezeztatzeko, aski izango duzu eskaera guri bidaltzea, bitarteko hauetako bat erabiliz:

  • Posta arruntez, helbide honetara: .
  • Gure web-orriaren bidez harremanetan jarriz.
  • Eskaera zerbitzuaren gure bulegoetako batean erregistratuz.

  NANaren fotokopia bat aurkeztu beharko duzu, edota horren baliokidea den beste agiri batena, baldin eta nortasuna egiaztatzen badu eta zuzenbideari begira baliozkotzat jotzen bada. Legezko ordezkari baten bidez jardunez gero, ordezkariaren NANa eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu beharko dira.

  Gainera, k Datuen babeserako ordezkari bat izendatu du, eta harekin harremanetan jar zaitezke, zalantzarik edo kexarik baduzu datuen babesa dela eta. Datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri nahi baduzu, bitarteko hauek balia ditzakezu:

  • Helbide elektronikoa: dpo@agbar.cat
  • Posta arrunta: , to the attention of the Data Protection Officer.

  Erreklamazioa konfidentzialtasunez ikertuko da, eta Datuen babeserako ordezkariak erantzungo dizu.

  Edozein kasutan ere, salaketa aurkeztu dezakezu datuen esparruan eskumena duen agintariaren aurrean, hala kaltetu nola interesdun gisa; kasu honetan, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo dezakezu (.).

   

  9. Sare sozialak

  Oro har, k sare sozialetan dituen profil korporatiboetan (Twitter, Facebook, etab.) informazioa besterik ez da ematen. Sare sozialen bitartez kontsultak edo eskaerak eginez gero, eta, hori dela bide, datuak ematen badizkiguzu mezu pribatuen bidez, datu pertsonal horiek eskaerari erantzuteko baino ez dira erabiliko, Politika honetan azaldu diren baldintzen arabera. Gogora ekartzen dizugu ez direla norberaren edo hirugarrenen datu pertsonalak (adibidez, e-postako helbideak, izena, telefono-zenbakia edo kontratu-zenbakia) adierazi behar sare sozialetako mezu irekietan. Hirugarren batek zure mezua irakurri al dezakeen ziur ez bazaude, beste bideren batetik harremanetan jartzea gomendatzen dizugu.

   

  10. WhatsApp Business (webgune honetan aukera hori baldin badago)

  k berehalako mezuetarako zerbitzua dauka, eta WhatsApp Business erabiltzen du horretarako. Helburuak politika honen 3. atalean jaso dira. Erabiltzaileek WhatsApp baliatzen dutenean, WhatsApp Business-en zerbitzu-baldintzen pean dago erabilera hori.