Obres i afectacions

Intro Avisos

Selecciona el teu municipi per accedir als avisos relatius a les interrupcions en el servei necessàries per realitzar un correcte manteniment de la xarxa de distribució, i que podem preveure amb una anticipació superior a les 24 hores.

En aquesta relació no s’hi inclouen els talls de subministrament provocats per incidències inesperades.

Agraïm la teva comprensió per les molèsties que els talls de subministrament et puguin ocasionar.

Editor de continguts