Publicador de contenidos

Impulsem inversions transformadores a la depuradora de Castell-Platja d’Aro per avançar cap a la sostenibilitat i millorar la qualitat de l’aigua regenerada

  • Aquestes inversions s’emmarquen en el contracte del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona adjudicat a Agbar per als serveis de sanejament en alta d’11 municipis de la Costa Brava.
  • Apostem per transformar les depuradores en ecofactories amb l’aplicació de l’economia circular a la gestió dels sistemes de sanejament, amb l’objectiu de convertir les infraestructures d'aigua en centres de recuperació i generació de recursos.
  • Posem en marxa una planta d’energia solar fotovoltaica amb 206 panells.

A l'estació depuradora d'aigües residuals dels municipis de Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, hem instal·lat un innovador sistema de desinfecció amb llum ultraviolada per millorar la qualitat de l’aigua reutilitzada

Aquesta inversió s’emmarca en el contracte que el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va adjudicar a Agbar el passat 1 d’abril per a l’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament en alta d’11 municipis de la Costa Brava.

Aquest és un sistema d’última generació de desinfecció amb llum ultraviolada d’elevada eficiència energètica i alt rendiment. L’objectiu és promoure la regeneració de l’aigua amb la màxima qualitat per ser reutilitzada per a diferents usos, eliminar les impureses i reduir la demanda al medi natural d’aquest bé escàs. Així, contribuïm a realitzar una gestió sostenible de l’aigua, amb la reducció de la demanda d’aigua potable al medi natural a la vegada que apostem per l’economia circular i el reaprofitament dels recursos.

La depuradora, que abasteix els municipis de Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols té una capacitat de depuració de 175.000 habitants. Actualment, depura 4.600.000 m3/any (4,6 hm3) i en regenera 600.000 m3/any (0,6 hm3) per a la seva reutilització posterior.

El nou sistema de desinfecció instal·lat està conformat per dos equips dotats cadascun amb setze làmpades de baixa pressió alta intensitat d’amalgama de mercuri de 250W(ECO-Light), d’alta eficiència elèctrica i control avançat de la dosi UVc. En el disseny i dimensionament de la instal·lació s’han tingut en compte el cabal i la qualitat microbiològica i fisicoquímica de l’aigua a desinfectar, així com els requeriments de qualitat que estableix la legislació.

Nova planta d’energia solar fotovoltaica

A més d’aquest nou sistema, també hem posat en marxa una planta de generació d'energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum, que consta de 206 panells, que ocupen una superfície total de 714 m2. Es preveu que generarà 125 MWh anuals, fet que representa un 7 % del consum total d'energia elèctrica de la depuradora. La instal·lació fotovoltaica evitarà l’emissió de 53.750 kg de CO2 / any, l’equivalent a una població de 320 arbres autòctons mediterranis. El disseny i dimensionat de la instal·lació ha tingut en compte els consums energètics anuals de l’EDAR, la irradiació solar segons la ubicació geogràfica, l'orientació dels panells, la climatologia, la superfície disponible, i l'aspecte visual i ambiental.

Amb aquesta instal·lació, reforcem l’aposta per la sostenibilitat, la preservació de l’entorn i l’autoconsum d’energia. Tot i que des de fa anys el 100% de l’energia que consumim a les instal·lacions que gestionem és d’origen renovable, estem treballant per reduir la dependència energètica i així assolir el balanç energètic zero.

 

Aposta per les ecofactories

Aquest és el model d’ecofactories en què es basa la nostra innovadora proposta, que el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va determinar com a guanyadora, i que segueix el full de ruta que marca l’Agenda 2030 per tal d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i lluitar contra l’emergència climàtica.

Així, reforcem el seu lideratge en l’àmbit de la depuració a la Costa Brava i liderem el desenvolupament de solucions i tecnologies en el sector de l’aigua i el medi ambient que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones, la salut ambiental dels municipis i l’optimització de la gestió dels recursos.